poniedziałek, 8/8/2022 | 6:53 CEST
You are here:  / Pozostałe / Pomoc psychologiczna Lublin

Pomoc psychologiczna Lublin

W jaki sposób radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niezwykle niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to zwykle osoby z wielką ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie należą do wyjątkowości. W Polsce jest wybitnie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to właściwy przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej niezwykle ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Wpisy: